Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Chuyện khỉ cuối năm rồng

Lẽ ra theo thuyết tiến hoá
Loài khỉ rồi sẽ biết nghĩ bằng não và đi bằng hai chân
Con người rồi sẽ chui ra khỏi hang và trở thành bộ lạc
Bộ lạc rồi sẽ trở thành vương quốc
Vương quốc rồi có thể sẽ thành một nền cộng hoà

Lẽ ra theo khoa học
Loài khỉ được dẫn dắt bằng những con khỉ thông minh nhất
Bộ lạc hùng mạnh được cai quản bởi những tù trưởng thông thái nhất
Vương quốc hùng mạnh được trị vì bởi vị hoàng đế anh minh nhất
Quốc gia hùng mạnh được lãnh đạo bởi những con người ưu tú nhất

Nhưng vì sao?
Có những loài khỉ như không hề tiến hoá
Có những bộ lạc chết dần chết mòn
Có những vương quốc suy vong cùng kiệt
Có những đất nước thiếu ánh bình minh

Có lẽ lỗi tại loài khỉ đã lỡ chạy theo con khỉ ngu xuẩn đầu đàn
Có lẽ lỗi tại bộ lạc đã lỡ cả tin ông tù trưởng dốt
Có lẽ lỗi tại đế chế xưa nay không cho phép thần dân chọn vua
Có lẽ lỗi tại nhân dân dân trí làng nhàng không chọn nổi những người tài đức

Ừ, mà có khi thế thật
Nghĩ làm chi cho mệt đầu
Các VIP nào có lỗi gì đâu
Lỗi tại chúng mình cả đấy

Tất cả những dòng sông đều chảy
Lịch sử vốn luôn công bằng
Nhân dân đều biết
Hôn quân, minh quân sinh tử với thời gian

Chuyến đò xuôi giữa mênh mang
Cánh đồng vẫn hẹn mùa vàng tương lai …

Võ Trung Hiếu

Related Post

Chuyện khỉ cuối năm rồng
4/ 5
Oleh